Äldrevårdcentral

Victoria Äldrevårdcentral erbjuder primärvård till Dig som är över 75 år.

Vi arbetar aktivt med att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser med fokus på äldres fysiska och psykiska hälsa.

Äldrevårdcentralen erbjuder kvalificerad vård och samverkan i vårdkedjan så att du ska känna dig trygg och veta vart du i första hand ska vända dig för att få hjälp.

Vi arbetar med att bevara hälsa och förebygga ohälsa genom insatser som bl.a. läkemedelsgenomgångar, hembesök och rehabilitering. Vi utför hälsosamtal och ordnar föreläsningar i bl.a. fallprevention, kost samt andra hälsofrämjande ämnen. Hos oss kan även närstående få stöd.

Victoria Äldrevårdcentral har specialistutbildad distriktssköterska och tillgång till geriatrisk kompetens. (Geriatrik - läran om åldrandets sjukdomar)

Vi tar emot varje patient med Omtanke - Vänlighet - Service. Välkommen!

Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne och deltar aktivt i regionalt utvecklingsarbete kring äldre och samverkar med den kommunala hälso- och sjukvården samt övriga vårdgivare.

Kersti Mårtensson
Distriktssköterska samt demens-hjärtsvikt och diabetessjuksköterska
 

Hitta oss

Victoria Vård & Hälsa
Lilla Högestensgatan 2
216 32 Limhamn

Telefontid helgfri mån-fredag 
kl. 10-12 och kl. 13-16
Telefon: 040-602 80 35