VÅRDGUIDE

Via 1177 vårdguidens e-tjänster kan du:

  • Göra ditt hälsoval - lista dig hos oss
  • Av- och omboka tid
  • Beställa journalkopia
  • Beställa tid
  • Förnya recept och hjälpmedel
  • Få rådgivning av sjuksköterska / ej akuta besvär
  • Lämna meddelande om att vi ska kontakta dig

 

 

information

Parkering: Möjlighet finns att parkera i närområdet på allmänna betalparkeringar.
Buss: Stadsbuss linje 33, hållplats ”Victoria Park”.
På Ringugnsgatan kan man endast stå på fastighetens parkering. Parkering på gatan är förenat med böter.

Kvalitetsarbete:
Vi arbetar ständigt med att bli bättre och tar tacksamt emot förbättringsförslag vilka lämnas antingen via din inloggning på 1177.se eller skriftligt till verksamhetschefen. Det går även bra att lämna detta brev i receptionen. Kom ihåg att skriva under med din signatur så att vi kan försäkra oss om att det är du som framför synpunkter. Tack på förhand för din hjälp att bli ännu bättre.
Kvalitetsansvarig Josefine Norstedt

 

Certifierad Astma-allergi-KOL-mottagning
Vissa vårdcentraler har särskilda mottagningar för dig med astma, allergi eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Här får du råd, stöd och behandling av sjuksköterskor och läkare med specialkompetens. Läs mer
Certifierade astma-allergi-KOL-mottagningar uppfyller högt ställda kvalitetskrav som kontinuerligt kontrolleras av Region Skåne.

Vi samlar in data för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Mer info