Arbetsterapi

Välkommen till oss! Du behöver inte vara listad eller ha remiss för att komma till oss. Frikort och högkostnadskort gäller.

Arbetsterapi kan vara en länk mellan funktionsnedsättning och ett aktivt liv i vardagen och kan bland annat erbjuda hjälp vid:

 • Värk i handleder och fingra
 • Rehabilitering efter skador och operation i händer och handleder
 • Nedstämdhet och depression
 • Stressproblematik
 • Finna en god aktivitetsbalans, även i förebyggande syfte
 • Finna nya sätt att klara sin vardag vid sjukdom eller skada
 • Rådgivning och stöd kring att återuppta tidigare aktiviteter efter sjukdom, eller finna nya aktiviteter
 • Långvarig smärta
 • Träning och råd efter stroke och andra neurologiska sjukdomar
 • Stöd och rådgivning för anhöriga till personer med neurologiska sjukdomar
 • Bedömning och ordination av el-rullstol
 • Bedömning och ordination av kommunikationshjälpmedel
 

Vår arbetsterapeut har lång erfarenhet som arbetsterapeut och en bred kompetens. Vidareutbildad inom rehabilitering av händer och kognitiva nedsättningar. Mångårig erfarenhet av strokerehabilitering och har erhållit kompetensbevis för strokevård. Även utbildad inom alternativa och kompletterande kommunikation (AKK) samt utbildad KBT-pedagog.

 

Via 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du:

Göra ditt hälsoval - lista dig hos oss
Av/omboka tid
Beställa journalkopia
Beställa tid
Förnya recept/hjälpmedel
Få rådgivning av sjuksköterska (ej akuta besvär) samt lämna meddelande att vi ska kontakta dig.

Victoria Vård & Hälsa

Rehab

Ringugnsgatan 4
216 32 Limhamn
Telefon: 040-601 47 00

Öppet: måndag-fredag kl. 8-16

Vi samlar in data för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Mer info